04/08/2015
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ 2

575 θέσεις εργασίας στην Φλώρινα

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκε η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 575 ατόμων για την εκτέλεση σωστικών ανασκαφών στους προϊστορικούς οικισμούς […]
03/08/2015
DEH 1

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στον ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι (20) εκτάκτων ηµεροµισθίων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), […]
03/08/2015
DEH 1

Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο ΛΚΔΜ

To Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι τo ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 55 (πενήντα πέντε) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), […]
17/07/2015
kalokairinh

Υπολογισμός άδειας από την εργασία

Αναλογικά με τους μήνες εργασίας, υπολογίζεται η άδεια για το 1ο και 2ο ημερολογιακό έτος. Αυτό σημαίνει 1,66 ημέρες άδειας/μήνα εργασίας επί πενθημέρου και 2 ημέρες […]
03/07/2015
asep

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 450 θέσεις στη ΔΕΗ

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Νομού Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 3Κ/2015του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/03-06-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που […]