17/02/2016
1

Προκήρυξη θέσης εργασίας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου

Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι η Διεύθυνση Γεωπληροφορίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ), στα πλαίσια δημιουργίας τοπικού γραφείου στην Φλώρινα, με στόχο […]
15/02/2016
images

Πρόσληψη 105 ατόμων με 8μηνα για τον ΑΗΣ Καρδιάς

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων […]
15/02/2016
images

Πρόσληψη 313 ατόμων με 8μηνα στο ΛΚΔΜ Nομού Κοζάνης

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωστοποιεί ότι ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων δεκατριών (313) ατόμων για […]
11/02/2016
images

Πρόσληψη 67 ατόμων με 8μηνα στο Ορυχείο Αμυνταίου

Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ανακοινώθεηκε από την ΔΕΗ η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα επτά (67) ατόμων για […]
09/02/2016
οαεδ

Ειδοποίηση προς Μακροχρόνια Ανέργους άνω των 50 ετών

Το Εργατουπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι ο  Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί άμεσα τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα του ανέργους άνω των 50 ετών, με χρονικό […]