Σωματεία-Μέλη Ε.Κ.Φ.

Τα 25 Σωματεία και Σύλλογοι που απαρτίζουν σήμερα τη δύναμη των μελών του Ε.Κ.Φ. είναι τα παρακάτω:

1) Σ.Τ.Υ.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

2) ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

3) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΗ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ

4) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΕΗ ΑΕ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

5) ΕΘΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΛΕΧΟΒΟΥ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

6) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

7) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

8) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

9) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

10) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

11) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΟΤΤΗΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ       Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

12) ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

13) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

14) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Φ.

15) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

16) ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ

17) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

18) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

19) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΑΓΕ

21) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΕΡΓΑΤΡΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

22) ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕΡΒΙΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

23) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΗΜΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ ΝΠΔΔ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΕΚΟ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

24) ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

25) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ