Έρχονται πρόστιμα για όσους εργοδότες δεν αυξάνουν τον κατώτατο μισθό

Πρόστιμα από 500 έως 3.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων έρχονται για τις επιχειρήσεις που δεν θα υποβάλλουν ως την 1η Μαΐου την αλλαγή μισθού λόγω αύξησης κατώτατου μισθού. Η μη υποβολή συμπληρωματικού Πίνακα Προσωπικού και Ωρών Εργασίας, σε περίπτωση μεταβολής των αποδοχών συνεπάγεται πρόστιμο από 500 ως 3.000 ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024. Ειδικότερα σύμφωνα με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η μεταβολή μισθού, η οποία προβλέπεται από νόμο ή κανονιστική πράξη ή από ΣΣΕ, υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την πραγματοποίησή της.

Κατά συνέπεια, από την έναρξη ισχύος το νέου κατώτατου μισθού, ήτοι την 1η.4.2024, η προθεσμία υποβολής της μεταβολής του μισθού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, όσων μισθωτών αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ή ημερομίσθιο, εκπνέει την 1η.5.2024.

Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις γίνονται εντός του περιβάλλοντος ΕΡΓΑΝΗ Ι και ουδόλως η νομοθετημένη προθεσμία των 30 ημερών που αναφέρεται ανωτέρω επηρεάζεται από την έναρξη εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ που έχει οριστεί για την 1.7.2024.

Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 780 ευρώ στα 830 ευρώ από την 1η Απριλίου. Οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό είναι 559.274.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts