Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις μόνιμες προσλήψεις στη δημοτική αστυνομία

Γνωστοποιείται  ότι  απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1Κ/2024 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ  που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων δεκατριών (1.213) θέσεων μόνιμου προσωπικού  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Αστυνομία, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις για το Δήμο Φλώρινας είναι:

8 Θέσεις ΔΕ

1 Θέση ΤΕ

1 Θέση ΠΕ

Δείτε όλες τις θέσεις εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts