Αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 του ΑΗΣ Μελίτης

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τις θέσεις 101-113 της προκήρυξης ΣΟΧ1/2023 του Κλάδου ΑΗΣ Μελίτης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ. Οι θέσεις με κωδικό 112 & 113 κρίθηκαν άγονες.

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts