Από σήμερα οι αιτήσεις για τις προσλήψεις σε νοσοκομεία

Αιτήσεις από σήμερα μπορούν να υποβάλλουν για τις προσλήψεις στην Υγεία και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία οι υποψήφιοι.

Η 5Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.  (Φ.Ε.Κ. 55 /τ. Α.Σ.Ε.Π./29.12.2023) αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 775 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Στην προκήρυξη ζητούνται 31 ειδικότητες ΔΕ και ΥΕ και μπορούν να υποβάλλουν αίτηση όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου ή λυκείου.

Οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ λαμβάνουν μόρια βάσει του βαθμού του απολυτηρίου τους, της εμπειρίας τους (μετράει και η ειδική εμπειρία), της εντοπιότητας και του επιπέδου γνώσης ξένης γλώσσας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει από σήμερα 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της προκήρυξης).

Οι θέσεις για τη Φλώρινα είναι:

1 ΘΕΣΗ  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1 ΘΕΣΗ  ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

1 ΘΕΣΗ  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

1 ΘΕΣΗ  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1 ΘΕΣΗ  ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts