Βοηθητικά αρχεία της προκήρυξης 2Γ/2022 

Στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2Γ/2022 και προς διευκόλυνση των υποψηφίων, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ βοηθητικά αρχεία για την ενότητα 6 (υπο-ενότητες 6.2, 6.3 & 6.4) και για όλη την ενότητα 7.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts