Για ποιες επιχειρήσεις ισχύει η παράταση στην ψηφιακή κάρτα

Την παράταση των κυρώσεων της ψηφιακής κάρτας στο λιανεμπόριο και τη βιομηχανία και οι λοιπές αλλαγές για το ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ περιλαμβάνει απόφαση της υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Η πολυδιαφημισμένη ψηφιακή κάρτα πέραν από τις καταγγελίες των εργαζομένων ότι δεν εφαρμόζεται σωστά σε όλες τις επιχειρήσεις φαίνεται ότι δεν είναι αποδεκτή ούτε από τις επιχειρήσεις αφού δίνεται παράταση για την υποχρεωτική εφαρμογή της λόγω μη εγκατάστασης του απαραίτητου λογισμικού.

Ειδικότερα, από την 1η Ιουλίου 2024 εντάσσονται, υποχρεωτικά, στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο της βιομηχανίας (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία από 10 έως και 33, πλην του 19), καθώς και οι επιχειρήσεις που ανήκουν κατά κύρια δραστηριότητα (βάσει ΚΑΔ) στον κλάδο του λιανεμπορίου (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 47). Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, στα πετρελαιοειδή, στα ορυχεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα δύο ψηφία το 19), στα ναυπηγεία (ήτοι όλοι οι ΚΑΔ με πρώτα τέσσερα ψηφία το 3011 και το 3012), καθώς και τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Β.Ε.Ε (ΕΒΟ – ΠΥΡ-ΚΑΛ). Επίσης εξαιρούνται οι εργάτες γης, οι αλιεργάτες και οι εργαζόμενοι σε οικοδομοτεχνικά έργα. Έτσι οι διοικητικές κυρώσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, της υπ’ αρ. 80016/31-08-2022 (Β’4629) υπουργικής απόφασης, επιβάλλονται από την 1η Ιουλίου 2024.

Οι εν λόγω επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται αντίστοιχα, από τις ως άνω ημερομηνίες να διαθέτουν και να ενεργοποιούν αντιστοίχως, σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων τους με σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στο χώρο παροχής εργασίας της επιχείρησης, περιλαμβανομένων και των εργαζομένων που απασχολούνται στις ανωτέρω επιχειρήσεις μέσω δανεισμού.

Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ για ψηφιακή κάρτα

Μάλιστα, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο σε περιπτώσεις όπου έχει διαπιστωθεί αναντιστοιχία της πραγματικής απασχόλησης με τις καταχωρίσεις της ψηφιακής κάρτας.

Η κύρωση είναι αντίστοιχη αυτής που προβλέπεται για αδήλωτη εργασία.

Με το νόμο 5053/2023 προέκυψε ότι όσες επιχειρήσεις έχουν ενταχθεί στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, έχουν τη δυνατότητα να μην καταχωρούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ τις αλλαγές ή την τροποποίηση του ωραρίου εργασίας ή ακόμα και την υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησης τους.
Διευκρινίζεται μεταξύ άλλων ότι οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην προδηλώνουν τις τροποποιήσεις ωραρίων , στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε απολογιστική δήλωση των τροποποιήσεων και των υπερωριών.

«Οι εργοδότες επιχείρησης ή εκμετάλλευσης που έχει ενταχθεί στη χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι οποίοι επιλέγουν να καταχωρίζουν απολογιστικά, για τους εργαζομένους τους, τις αλλαγές του ωραρίου εργασίας, της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και των υπερωριών έχουν υποχρέωση να καταχωρίζουν τις σχετικές αλλαγές, έως τη λήξη του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους».

Η υποβολή απολογιστικής δήλωσης θα πραγματοποιείται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την περίοδο αναφοράς της. Επομένως παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να υποβάλλει απολογιστικά τις μεταβολές ωραρίων του προσωπικού του αφού πρώτα προσαρμοστούν αυτές με τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

Επίσης, θα παρέχει τη δυνατότητα να υποβάλλει απολογιστικά και όλες τις υπερωρίες που έχουν πραγματοποιηθεί και αποδεικνύονται από τις σημάνσεις της ψηφιακής κάρτας.

Έτσι, δε θα υπάρχει ο κίνδυνος να επιβληθούν κυρώσεις για περιπτώσεις που το αρχικό δηλωμένο ωράριο των εργαζομένων δεν ταιριάζει με τις σημάνσεις της κάρτας. Δε θα υποχρεούται παράλληλα να προδηλώνει κάθε υπερωρία που, πολλές φορές ούτε την γνωρίζει, ούτε μπορεί να προκαθορίσει τον χρόνο της. Δε θα υποχρεούται, επίσης, να προδηλώνει τυχόν ανάγκες έκτακτης πρόσθετης απασχόλησης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

 

Similar Posts