Γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2024 – Όσα πρέπει να ξέρετε

Σε θέση μάχης μπαίνουν χιλιάδες υποψήφιοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ενόψει του νέου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2024, δηλαδή του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Ήδη το ΑΣΕΠ και το υπουργείο Εσωτερικών με νομοθετική ρύθμιση ξεκίνησαν τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων που θα τροφοδοτήσουν το Δημόσιο αποκλειστικά με πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Όσες προκηρύξεις βγαίνουν αυτή την περίοδο -και για όλο το 2024- είναι απλώς τα “υπολοιπα” αιτημάτων με ολιγάριθμες θέσεις ΠΕ και ΤΕ.

Με την πάροδο του χρόνου αυτά τα αιτήματα υλοποιούνται και δεν θα υπάρχουν πλέον μόνιμες θέσεις για ΠΕ και ΤΕ.

Η διεκδίκηση μόνιμων θέσεων για ΠΕ και ΤΕ θα γίνεται πλέον μέσω πανελλήνιων γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι από τον 1ο πανελλήνιο διαγωνισμό θα καλυφθούν 6.119 μόνιμες θέσεις πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2024 έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τώρα σωστή προετοιμασία προκειμένου να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εξετάσεις.

Με τα δεδομένα του 1ου πανελλήνιου διαγωνισμού χρειάζεται πιο συντονισμένη προσπάθεια και χρόνος προκειμένου να βρεθούν οι υποψήφιοι στον πίνακα των επιτυχόντων που οδηγεί στον μόνιμο διορισμό.

Η προετοιμασία 2,5 μόλις μηνών που διέθεσε το ΑΣΕΠ για τους υποψηφίους του 1ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού είχε αρνητικά αποτελέσματα για εκείνους τους υποψηφίους που επιθυμούσαν πλήρη και σωστή προετοιμασία, αλλά δεν είχαν τον απαιτούμενο χρόνο.

Το υπουργείο Εσωτερικών επιλέγει διαδικασίες “εξπρές” για την διενέργεια του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού.

Στο ψηφισμένο από τη Βουλή νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο περιλαμβάνονται κεφάλαια και διατάξεις για το “επείγον” του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Η εξέταση των υποψηφίων θα γίνει με το σύστημα ερωτήσεων – απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice). Δηλαδή, θα τεθεί μία ερώτηση από την εξεταστεά ύλη με τέσσερις πιθανές απαντήσεις που οι υποψήφιοι οφείλουν να επιλέξουν τη σωστή.

Κάθε σωστή απάντηση προσφέρει αριθμό μονάδων που αθροιστικά δημιουργούν τη βαθμολογία του υποψηφίου στον 2ο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2024.

Η βαθμολόγηση των υποψηφίων στον γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2024 θα γίνει με τα ειδικά scanner (σαρωτές) που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή.

Στους υποψηφίους θα δοθεί ειδικό απαντητικό φύλλο στο οποίο θα πρέπει να σημειώσουν τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτημα.

Για τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι. Χρησιμοποιούνται, όπως είπαμε, ειδικά scanner περίπου όμοια με αυτά που χρησιμοποιεί ο ΟΠΑΠ για την διαλογή των δελτίων Τζόκερ και Λόττο.

Τα θέματα που θα τεθούν θα προέρχονται από δύο μαθήματα:

  1. Δοκιμασία δεξιοτήτων – Εργασιακή αποτελεσματικότητα
  2. Εξέταση γνώσεων

Τα θέματα θα είναι κοινά για υποψηφίους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts