ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το Περιφερειακό ΙΝΕ – ΓΣΕΕ Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) ανακοινώνει την υλοποίηση ομαδικού εργαστηρίου πληροφόρησης/συμβουλευτικής με θέμα: «Νέες Τεχνολογίες κατά την αναζήτηση εργασίας: η περίπτωση της πλατφόρμας ΑΣΕΠ», με τη συνεργασία του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 από 17:00 έως 19:00 στο ΣΔΕ Φλώρινας.

Το εργαστήριο απευθύνεται στους μαθητές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης με στόχο την πληρέστερη υποστήριξη των ανέργων και εργαζομένων μαθητών.

Η εκδήλωση οργανώνεται στα πλαίσια του Υποέργου 2 «Λειτουργία των εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσιών νομικής και επαγγελματικής πληροφόρησης και συμβουλευτικής στις Μονάδες παροχής υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής των ανέργων στα εξειδικευμένα κέντρα προώθησης στην απασχόληση στον άξονα των περιφερειών μετάβασης (ΜΕΤ) » της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων, το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Similar Posts