Διευκρινήσεις και οδηγίες εφαρμογής της ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων, μέσα από 16 απλές ερωταπαντήσεις

16 απλές ερωταπαντήσεις σχετικά με τις κυριότερες διατάξεις της ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας, η οποία κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική και ισχύει για όλους τους εργαζόμενους από 29/6/2022.

 

Ερώτηση 1: Τι αλλάζει με την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων;

Απάντηση: Η εφαρμογή της ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων είναι πλέον υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους του κλάδου σε ολόκληρη την Ελλάδα

Ερώτηση 2: Από πότε ισχύει η υποχρεωτικότητα της ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων;

Απάντηση: Από την ημέρα δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης του υπουργού εργασίας για την κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της ΣΣΕ, δηλαδή από 29/6/2022

Ερώτηση 3: Δηλαδή εργοδότης που δεν ανήκει στις συμβαλλόμενες οργανώσεις θα πρέπει να τηρήσει οπωσδήποτε τη ΣΣΕ;

Απάντηση: Βεβαίως πρέπει να την τηρήσει από 29/6/2022, αφού αυτή είναι η έννοια της υποχρεωτικής εφαρμογής από όλους τους εργοδότες, είτε ανήκουν στις συμβαλλόμενες οργανώσεις είτε όχι, αλλά θα μπορούσαν όμως να είναι μέλη τους.

Ερώτηση 4: Σε γενικές γραμμές, τι αλλάζει για τους εργαζόμενους που θα υπαχθούν τώρα στη ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων:

Απάντηση: Βασικοί μισθοί, επιδόματα, ωράρια, εβδομαδιαία ανάπαυση

Ερώτηση 5: Τι ισχύει με το επίδομα γάμου; Πρέπει να καταβάλλεται;

Απάντηση: Ναι πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους αφού είναι όρος της ΣΣΕ

Ερώτηση 6: Η προϋπηρεσία υπολογίζεται ολόκληρη;

Απάντηση: Αν δεν υπάρχει ευνοϊκότερη συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη, η προϋπηρεσία υπολογίζεται μέχρι 14/12/2012, σε καθήκοντα συναφή και ομότιμα.

Ερώτηση 7: Η ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων επιτρέπει την εξαήμερη απασχόληση των εργαζομένων;

Απάντηση: Όχι. Η εφαρμογή πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Ερώτηση 8: Όταν υπάρχει φόρτος εργασίας μπορώ να απασχολήσω τον εργαζόμενο κατά την ημέρα της εβδομαδιαίας ανάπαυσης δηλώνοντάς το στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ;

Απάντηση: Όχι. Σε κάθε περίπτωση η απασχόληση του εργαζόμενου σε ημέρα ρεπό είναι παράνομη και προβλέπονται υψηλά πρόστιμα για τους εργοδότες στη περίπτωση αυτή. Ο εργαζόμενος κατά την ημέρα της (παράνομης ) απασχόλησής του σε ημέρα ρεπό θα πρέπει να λάβει ένα ημερομίσθιο χωρίς την προσαύξηση του 30% που προβλέπεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις για άλλους κλάδους.

Ερώτηση 9: Οι δύο ημέρες ρεπό την εβδομάδα πρέπει να χορηγούνται συνεχόμενα;

Απάντηση: Όχι, αυτό δεν είναι υποχρεωτικό

Ερώτηση 10: Γιατί η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων δεν προβλέπει μισθό για τους σερβιτόρους;

Απάντηση: Σύμφωνα με το Ν. 2224/1994, οι σερβιτόροι που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα και επιχειρήσεις καθώς και σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα αμείβονται με ποσοστά επί του καθαρού λογαριασμού των πελατών. Επιπλέον οι σερβιτόροι σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα λαμβάνουν συμβολικό μισθό 155 ευρώ.  Οι βοηθοί σερβιτόρων επίσης που εργάζονται σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα αμείβονται με ποσοστά ενώ οι βοηθοί σερβιτόρων  που εργάζονται σε καφενεία μπαρ και συναφή καταστήματα αμείβονται με μισθό σύμφωνα με τη ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων.

Ερώτηση 11: Τι προβλέπουν τα άρθρα 55 & 56 του Ν. 4611/2019 όπως αναφέρεται στη ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων ότι θα ισχύουν για τους διανομείς;

Απάντηση:  Όταν οι διανομείς  χρησιμοποιούν δικό τους μοτοποδηλάτο ή μοτοσυκλέτα ο εργοδότης καταβάλλει πρόσθετη μηνιαία αποζημίωση χρήσης και συντήρησης του οχήματος που ισούται τουλάχιστον με το 15% του νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ή της αντίστοιχης αναλογίας σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.

Ερώτηση 12: Σε κάποιες ειδικότητες, η ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων προβλέπει χαμηλότερους βασικούς μισθούς από τον τελευταίο κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Είναι νόμιμο; Πως το αντιμετωπίζουμε; Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τους βασικούς μισθούς στον κατώτατο νομοθετημένο;

Απάντηση: Πράγματι αυτό συμβαίνει με τη ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων. Όμως εκτός του βασικού μισθού υπάρχουν και διάφορα επιδόματα τα οποία προστίθενται στον βασικό και αυξάνουν τις αποδοχές. Αν δεν υπάρχουν επιδόματα στις περιπτώσεις αυτές, τότε ο μισθός αυτόματα προσαρμόζεται στον κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Αν υπάρχουν επιδόματα, τότε συγκρίνουμε το σύνολο του μισθού βάσει της ΣΣΕ των επισιτιστικών επιχειρήσεων και του κατώτατου μισθού υπαλλήλου ή εργάτη. (Για τον υπάλληλο κατώτατος μισθός 713 ευρώ και για τον εργάτη 821,10 ευρώ, δηλ. το κατώτατο ημερομίσθιο 31,85 € Χ 26)

Ερώτηση 13: Τι άλλο πρέπει να προσέξουμε κατά την εφαρμογή της  ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων;

Απάντηση: Ενδεικτικά, να πούμε ότι:

– Οι εργαζόμενοι στις εποχικές επιχειρήσεις στον κλάδο του επισιτισμού έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης την επόμενη σεζόν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΣΣΕ.

– Το διάλειμμα των εργαζομένων λαμβάνεται εντός του εργάσιμου χρόνου, συνεπώς η διάρκειά του δεν επιμηκύνει ανάλογα τον ημερήσιο χρόνο απασχόλησης.

– Οι εργαζόμενοι σε εστιατόρια και συναφή καταστήματα, δικαιούνται γεύμα ή δείπνο. Σε διαφορετική περίπτωση δικαιούνται το αντίτιμο της δικαιούμενης τροφής.

– Η Καθαρά Δευτέρα καθιερώθηκε ως αργία και όσοι απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή θα αμειφθούν με προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη στις νόμιμες αποδοχές.

Ερώτηση 14: Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητικός πίνακας αποδοχών και ωραρίου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και μέχρι πότε;

Απάντηση: Ναι πρέπει να υποβληθεί Ε4 – πίνακας τροποποιητικών αποδοχών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την τροποποίησή τους, (εκτός κι αν δοθεί παράταση από το υπουργείο εργασίας).  Υπενθυμίζουμε ότι  οι νέοι μισθοί ισχύουν από 29/6/2022. Επίσης άμεσα θα πρέπει να υποβληθεί Ε4 πίνακας τροποποίησης ωραρίου και εβδομαδιαίας ανάπαυσης για όσους εργαζόμενους θα εργάζονται πλέον πενθήμερο αντί για εξαήμερο

Ερώτηση 15: Πρέπει να αλλάξουν και οι ατομικές συμβάσεις των εργαζομένων;

Απάντηση: Όπως ορίζεται στο ΠΔ 156/94, οι εργοδότες πρέπει να παραδώσουν στους εργαζόμενους, έγγραφο – γνωστοποίηση για την μεταβολή των όρων της ατομικής τους σύμβασης, το αργότερο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της μεταβολής.

Ερώτηση 16: Πρέπει να υποβληθεί τροποποίηση σύμβασης (έντυπο Ε9) στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση;

Απάντηση: Όχι. Το ΣΕΠΕ σε έγγραφό του το 2013 αναφέρει ότι σε περίπτωση που μεταβάλλονται οι αποδοχές ενός μισθωτού με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση,  πέραν της υποχρέωσης υποβολής συμπληρωματικού πίνακα λόγω τροποποίησης αποδοχών δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο ΣΕΠΕ από πλευράς επιχείρησης.

Similar Posts