Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων και Ανέργων

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας ενημερώνει τους εργαζομένους και ανέργους ότι βρίσκονται σε εξέλιξη υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων δύο επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ), τα οποία αφορούν αποφοίτους τουλάχιστον της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έχει διάρκεια 200 ώρες και αμοιβή 1.000€ ενώ το πρόγραμμα των εργαζομένων έχει διάρκεια 80 ωρών και αμοιβή 400€. Τα προγράμματα οδηγούν σε πιστοποίηση και αφορούν ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες.

Το πρόγραμμα των εργαζομένων αφορά 150.000 εργαζόμενους σε όλη την χώρα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αιτήσεων.

Προβλέπεται από την Προκήρυξη, η δια ζώσης κατάρτιση, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκατάρτιση που οδηγεί σε αντίστοιχη πιστοποίηση.

Η υποβολή αιτήσεων γίνετε στο https://voucher.gov.gr/

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή :

  • Υπεύθυνη Δήλωση από το gov.gr (πρόσβαση με κωδικούς TAXISNET) όπου να δηλώνει:

Για τους ανέργους

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- Next GenerationEU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations). β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

Για τους εργαζόμενους

α. Δεν παρακολουθώ ή/ και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης- NextGenerationEU, της δράσης 16913 Νέα στρατηγική για τη δια βίου μάθηση & το εθνικό σύστημα αναβάθμισης δεξιοτήτων. β. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

  • Ταυτότητα (σε μορφή pdf) και Τίτλος Σπουδών (σε μορφή pdf), αναρτώνται στην ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr από τον ωφελούμενο.
  • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ , ΙΒΑΝ Τράπεζας (με ενδιαφερόμενο ως πρώτο όνομα) – για συμπλήρωση στην αίτηση)

Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο εργατικό κέντρο Φλώρινας και στο τηλέφωνο 2385046903.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts