Η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στην ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ δημοσίευσε την προκήρυξη 2/2022 για την πλήρωση συνολικά 58 θέσεων, προσωπικού Εξειδικευμένων Προσόντων ή Εμπειρίας με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 58 μόνιμες προσλήψεις αφορούν αποκλειστικά την Αττική, όπως αναλυτικά φαίνεται στην προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει ξεκίνησε τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και λήγει τη Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη

Για διευκρινίσεις που αφορούν στη συμπλήρωση της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, καλέστε στα τηλέφωνα 210 5293455, 210 5293456, 210 5293452 και 210 5293460, από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-16:00.

Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης https://hiringnow.dei.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts