Η προκήρυξη για τις 817 μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία

Θέμα χρόνου είναι πλέον ο νέος διαγωνισμός για 817 νέες μόνιμες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Η νέα προκήρυξη αναμένεται να σταλεί για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μέσω του νέου διαγωνισμού θα προσληφθούν 200 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και 617 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα, μέσα στο 2024 θα ακολουθήσει και επόμενος διαγωνισμός για 2.145 νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ).

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω προκήρυξη αφορά το β’ μέρος του συνολικού πακέτου για τις προσλήψεις στα νοσοκομεία. Η πρώτη προκήρυξη έληξε πριν από λίγες μέρες και μάλιστα η συμμετοχή των υποψηφίων ήταν πολύ μεγάλη. Συνολικά κατατέθηκαν 45.892 αιτήσεις για 775 θέσεις.

Ειδική εμπειρία

Σημειώνεται ότι και σε αυτή την προκήρυξη έχει προβλεφθεί ειδική εμπειρία η οποία πριμοδοτείται επιπλέον. Αυτό ισχύει για τις ειδικότητες του νοσηλευτικού προσωπικού πλην ιατρών, που υπηρέτησε στις δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, κατά το χρονικό διάστημα από τις 25.2.2020 έως τη δημοσίευση της προκήρυξης, λόγω της συμβολής του στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών δημόσιας υγείας που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες ανά μήνα για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων, και με επτά (7) μονάδες ανά μήνα έως τη συμπλήρωση των ογδόντα τεσσάρων (84) μηνών. Για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον η εμπειρία έχει διανυθεί σε επίπεδο δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης μοριοδοτείται με είκοσι 20 μονάδες ανά μήνα, από τις 25/02/2020 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ..

Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εφόσον η εμπειρία έχει διανυθεί σε δημόσιες Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μοριοδοτείται με δέκα 10 μονάδες ανά μήνα, από τις 25/02/2020 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ.. Για τις θέσεις των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ο χρόνος άσκησης για τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας έως 30.06.2022 και για παράταση έως έξι (6) μήνες μοριοδοτείται με είκοσι 20 μονάδες ανά μήνα, άσκησης στην ειδικότητα έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο Φ.Ε.Κ..

Δειτε παρακάτω πως κατανέμονται οι θέσεις ανά ειδικότητα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 12
ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 111
ΤΕ  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΟΠΤΙΚΗΣ (ΟΡΘΟΠΤΙΣΤΩΝ) 1
ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 75
ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΟΥ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 25
ΤΕ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 41
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΕΙΔ. ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 42
ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΤΕ  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 6
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 7
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΤΕ  ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 35
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 66
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΕΙΔ. ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 7
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2
ΤΕ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 115
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  (SOFTWARE Ή HARDWARE) 28
ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ 5
ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 17
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 11
ΠΕ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 15
 ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1
ΠΕ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 5
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 48
ΠΕ  ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ  ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1
ΠΕ  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 14
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 24
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE-HARDWARE) 16
ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 3
ΠΕ  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 34
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2

 

Για τις θέσεις ΠΕ Πληροφορικής ζητούνται: Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με κατεύθυνση: i) Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ii) Διοίκησης Τεχνολογίας ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής – εισαγωγική κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα ή Πληροφορικής και Τηλεματικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική ή Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων ή Ψηφιακών Συστημάτων ή Επιστημών και Πολιτισμού – Κατεύθυνση Η/Υ ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας.

Οι υποψήφιοι ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας οφείλουν να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας.

Για τις θέσεις ΤΕ Βιοϊατρικων Επιστήμων πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικών Εργαστηρίων. Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού οφείλουν να έχουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων-Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Οι υποψήφιοι μηχανικοί (μηχανολόγοι) θα πρέπει να διαθέτουν: Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.–εισαγωγική κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας.

Ολη η προκήρυξη εδω

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts