Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του δήμου Φλώρινας

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Φλώρινας.

Η υποβολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 35440/02-08-2023 Ανακοίνωση του Δήμου Φλώρινας (Καθαρισμός σχολικών μονάδων), γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή), στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών(Υπεύθυνη και Ελένη Γεωργοπούλου, τηλ. 2385351029) είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: e.georgopoulou@cityoflorina.grαρχίζει την Πέμπτη 03/08/2023 και λήγει την Πέμπτη 17/08/2023.

Για αναλυτική προβολή της ανακοίνωσης κάντε κλικ εδώ (pdf),για λήψη σύντομου καταλόγου δικαιολογητικών κάντε κλικ εδώ (doc), για λήψη του παραρτήματος κάντε κλικ εδώ (pdf) και για λήψη της αιτήσεως κάντε κλικ εδώ (doc).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts