Λοιπό επικουρικό προσωπικό: Ξεκίνησε η υποβολή νέων αιτήσεων

Eνεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεως των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης   και τοποθέτησης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, για συγκεκριμένες δομές και ειδικότητες, όπου έχουν εξαντληθεί οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι υποψηφίων και θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 23-09-2022, στις 12:00 π.μ..

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Το εν λόγω προσωπικό συνάπτει τρίμηνη σύμβασης εργασίας με τον φορέα στον οποίο τοποθετείται, η οποία δύναται να παραταθεί για τρεις  μήνες ακόμα.

Σε περίπτωση έγκρισης πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2005, το προσωπικό αυτό επαναδιορίζεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξής του και συνάπτει νεότερη σύμβαση με τον φορέα, στον οποίο τοποθετείται. Η θέση που κενώνεται δύναται να καλύπτεται από τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο για το εναπομείναν χρονικό διάστημα έως τη συμπλήρωση των τριών (3) μηνών.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 01-01-2021 ή έχουν παραιτηθεί από 01-01-2020.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν τρεις κατηγορίες υποψηφίων:

– Όσοι κάνουν αίτηση για πρώτη φορά

– Όσοι σε προηγούμενη συμμετοχή τους δεν είχαν προσληφθεί

-Όσοι έκαναν λάθος σε προηγούμενη αίτηση

Για υποβολή αιτήσεων πατήστε εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts