Λοιπό Επικουρικό προσωπικό: Παράταση αιτήσεων έως τις 24/3

Παράταση δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Λοιπό Επικουρικό προσωπικό. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 24/03/2022 και ώρα 24:00

Για τους υποψήφιους όπου είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, θα πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των νέων οδηγιών, καθώς έχουν υπάρξει αλλαγές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους. Επισημαίνεται ότι έχει αλλάξει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης (iv). Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο για θέσεις στο λοιπό επικουρικό προσωπικό, γι αυτό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Υγείας αδυνατούν να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέτουν οι υποψήφιοι. Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Η υποβολή των δικαιολογητικών εγγραφής θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Ο/Η υποψήφιος/α έχει δυνατότητα υποβολής αίτησης μόνο σε μια ΔΥΠΕ και σε μια κατηγορία και κλάδο. Για παράδειγμα ένας υποψήφιος μπορεί να διαθέτει τα υποχρεωτικά και τα λοιπά πρόσθετα προσόντα για να υποβάλλει αίτηση για ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ή ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, όμως θα πρέπει να επιλέξει για ποιόν από τους δύο κλάδους επιθυμεί να δηλώσει ενδιαφέρον.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts