Μέχρι 31 Μαρτίου 2023 η εξάντληση της κανονικής άδειας του 2022

Λίγες ημέρες απομένουν για να λήξει το χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να εξαντληθεί η δικαιούμενη ετήσια κανονική άδεια των εργαζομένων για το 2022 σε όσους δεν έχει μέχρι σήμερα εξαντληθεί.

Όπως προβλέπεται στο άρθρο  άρθρου 61, του Ν.4808/2021, η δικαιούμενη κατ’ έτος, κανονική άδεια πρέπει να εξαντλείται μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Συνεπώς μέχρι 31/3/2023 θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τυχόν υπόλοιπα κανονικών αδειών των εργαζομένων που δικαιούνταν για το 2022.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο εργοδότης μου δήλωσε  ότι λόγω φόρτου εργασίας στην επιχείρηση δεν είναι σε θέση να δώσει την κανονική μου άδεια του 2022 έως την 31η Μαρτίου 2023.  Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωση που παρέλθουν και οι πρώτοι τρεις μήνες του επόμενου έτους και δεν έχετε ακόμη εξαντλήσει την κανονική σας άδεια (του προηγούμενου έτους) με υπαιτιότητα του εργοδότη σας, η αξίωση σας για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική και ο εργοδότης οφείλει να σας καταβάλλει τις αντίστοιχες αποδοχές των ημερών της άδειας αυξημένες κατά 100%, δηλαδή στο διπλάσιο.  Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο εργοδότης που παραβιάζει την νομοθεσία για τη χορήγηση κανονικής άδειας τιμωρείται με χρηματική ποινή και με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ.7, του Α.Ν539/1945.

Υπολογίστε online την άδειά σας εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts