Μόνιμες προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ

Σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού προχωράει ο ΑΔΜΗΕ, καθώς ενδιαφέρεται να προσλάβει 87 άτομα με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν τις εξής ειδικότητες:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τριάντα οκτώ (38) θέσεις.

Ειδικοτήτων απασχόλησης:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΓΡΟΝΟΜΟΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα οκτώ (18) θέσεις.

Ειδικοτήτων απασχόλησης:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ ΚΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ & ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), τριάντα μία (31) θέσεις.

Ειδικοτήτων απασχόλησης: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΕ.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά σε απλό προσωπικό ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 20 Μαρτίου και λήγει την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024.

Η προκήρυξη

Similar Posts