Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στα αρτοποιεία

Υπεγράφη η νέα ΣΣΕ 2023 – 2025 που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας στα αρτοποιεία. Στη ρύθμιση υπάγεται το προσωπικό των αρτοποιείων στα καταστήματα των οποίων λειτουργεί τμήμα κουζίνας, καφετέριας, πιτσαρίας, εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων και ειδικότερα του Ψήστη, του Τεχνίτη πιτσαρίας, Τεχνίτη ζαχαροπλαστικής και των βοηθών αυτών, του Μπουφετζή και του Σερβιτόρου.

Η ΣΣΕ είναι δεσμευτική για τα μέλη των συμβαλλομένων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, οι οποίες είναι:

-Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ)
-Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
-Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts