Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού

Πεντάμηνη σύμβαση εργασίας θα υπογράψει το νέο προσωπικό, το οποίο θα προσληφθεί σε φορείς του υπουργείου Πολιτισμού με τη νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν προσωπικό το οποίο θα στελεχώσει Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 8:00 π.μ.

Οι θέσεις για τη Φλώρινα είναι:

1 Θέση ΤΕ Λογιστικού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Γραφεία Εφορείας
1 Θέση ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Αρχ/κός Χώρος Ελληνιστικής πόλης Φλώρινας
1 Θέση ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Εγκαταστάσεις της Εφορείας στον Άγιο Παντελεήμονα Αμυνταίου
1 Θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας – Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Αρχ/κό Μουσείο και Γραφεία Εφορείας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/ και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο Εργασία και ασφάλιση -> Απασχόληση στο δημόσιο τομέα https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/ apaskholesesto-demosio-tomea/aiteseis-proslepses-prosopikou-sto-upourgeio-politismou-kai-athletismou Για την είσοδο στην εφαρμογή συμπληρώνουν τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

Εν συνεχεία επιλέγουν: «Διαγωνισμοί» → «Κάντε Αίτηση» προκειμένου να συμπληρώσουν τα πεδία της αίτησης, όπως αυτά προβλέπονται στο, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ .

Κατόπιν οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι μπορούν να επεξεργάζονται την αίτηση όσες φορές επιθυμούν πριν την οριστική υποβολή της. Επιπλέον και μετά την οριστική υποβολή, δύνανται να πραγματοποιήσουν αναίρεση της υποβολής για τυχόν διορθώσεις μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Σε κάθε περίπτωση για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της υποψηφίου/ας στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει η αίτησή του/της να είναι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ. Προς διευκόλυνση των υποψηφίων για την ορθή υποβολή της αίτησης, στον σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr βρίσκονται αναρτημένα τα εξής: Εγχειρίδιο Χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, η παρούσα Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2022, το Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» και τα Ειδικά Παραρτήματα: (Α1) Γνώσης Η/Υ με σήμανση έκδοσης «14-3-2022» και (Α2) Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «18-05-2022».

Για το ακριβές χρονικό διάστημα (ημέρες & ώρες) υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα δημοσιευτεί σχετική ανακοίνωση: στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ www.culture.gov.gr και στο σύνδεσμο https://sox.culture.gov.gr.

Η προκήρυξη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts