Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που θεσπίζονται στις διατάξεις του Ν. 4997/2022

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 219/2022 ο  Ν 4997/2022 «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις που θεσπίζονται στις διατάξεις του ως άνω νόμου συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής:

  • Προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους ευάλωτους συνταξιούχους, τους δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος, τους ανασφάλιστους υπερήλικες, τους δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και τους δικαιούχους επιδόματος παιδιού έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022.
  • Θεσπίζεται μόνιμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών από 1 Ιανουαρίου 2023 στις κρατήσεις των μισθωτών εργαζομένων υπέρ των κλάδων ή λογαριασμών της ΔΥΠΑ, οι οποίες εισπράττονται από τον e-EΦKA μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
  • Μειώνεται σε 10 χρόνια (από 20 σήμερα) ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του ο e-ΕΦΚΑ προκειμένου να βεβαιώσει και να εισπράξει απαιτήσεις από ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν. Εάν η απαίτηση του e-ΕΦΚΑ δεν βεβαιωθεί και δεν κοινοποιηθεί στον ασφαλισμένο η οφειλή μέσα σε αυτό το διάστημα, οι οφειλές παραγράφονται.
  • Ρυθμίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές από 12 σε 24 μηνιαίες δόσεις με την καταβολή ελάχιστου μηνιαίου ποσού τα 50 ευρώ και σταματά υφ’όρον η ποινική δίωξη των συνεπών οφειλετών για ρυθμισμένες οφειλές τους για όσο διάστημα εξυπηρετείται η ρύθμιση, ενώ μέχρι σήμερα αναστελλόταν.
  • Θεσπίζονται κίνητρα (πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών) μετατροπής των συμβάσεων μερικής απασχόλησης σε πλήρους.
  • Θεσπίζονται διατάξεις για την απονομή σύνταξης λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο με ποσοστό αναπηρίας 50%.
  • Αυξάνεται η διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας ΔΥΠΑ από 6 σε 9 μήνες για μητέρες που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτές με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας δικαιούνται και οι γυναίκες που αποκτούν παιδιά με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας καθώς και οι εργαζόμενες που υιοθετούν από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια έως την ηλικία των 8 ετών.
  • Διευκολύνεται η απονομή σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης με φορείς εκτός e-EΦKA
  • Θεσπίζονται διατάξεις που απαγορεύουν κάθε διάκριση σε βάρος οροθετικών ατόμων στο ιό HIV κατά το στάδιο της πρόσληψης ή της παραμονής στην εργασία.
  • Θεσπίζονται διατάξεις για την περιστασιακή απασχόληση αναζητούντων εργασία.  Έτσι περιστασιακή εργασία περιγράφεται ως η πραγματοποίηση 70 ημερών απασχόλησης ώστε να διατηρείται η ιδιότητα του ανέργου σε αναζητούντες εργασία οι οποίοι έχουν απασχοληθεί με οποιονδήποτε τρόπο και όχι μόνο με μισθωτή εργασία έως 70 ημέρες το 12μηνο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts