Παράταση της ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό

Παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 η χορήγηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότησή της από τον ασφαλιστικό φορέα. Υπενθυμίζεται ότι η διάταξη αυτή ίσχυε μέχρι την 15η Απριλίου 2022.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, που έχουν υπογράψει συμβάσεις ή έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, νοσήσουν από κορωνοϊό έχουν δικαίωμα, εάν αυτό είναι εφικτό, να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως.

Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

Εάν όμως κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό λόγω της φύσης της εργασίας ή λόγω της βαρύτητας της κατάστασης της υγείας του εργαζόμενου, κατά την κρίση του, τότε παρέχεται το δικαίωμα χρήσης της ειδικής άδειας ασθενείας. Πρόκειται για μια άδεια που χορηγείται λόγω νόσησης από κορονοϊό και η διάρκειά της είναι επίσης πέντε εργάσιμες

Για να μπορέσει να ασκηθεί το δικαίωμα της χρήσης της ειδικής άδειας ασθενείας είναι απαραίτητο να υπάρχει θετικό δείγμα σε διαγνωστικό έλεγχο που θα έχει πραγματοποιήσει ο εργαζόμενος.

Ο έλεγχος πραγματοποιείται με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα που ισχύουν ανά περίοδο. Για τη χορήγηση της άδειας δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστή ιατρική γνωμάτευση.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν το 50% των αποδοχών τους, το οποίο κατά τις τρεις πρώτες ημέρες καταβάλλεται από τον εργοδότη και την τέταρτη ημέρα από τον ΕΦΚΑ.

Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γονέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο άλλος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων που προβλέπονται στην προτεινόμενη ρύθμιση.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts