Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν ξανά δικαιολογητικά για τις προσλήψεις στη δικαστική αστυνομία

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) και του ΑΣΕΠ, η Νέα Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, από τους υποψηφίους, της κατηγορίας ΠΕ της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα (30) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152).

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Α.Μ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts