Προσλήψεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, με βάση τίτλους και εξετάσεις με σκοπό να καταρτίσει πίνακες επιτυχόντων, από τους οποίους η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER), η Γενική Διεύθυνση Δράσης για το κλίμα (CLIMA) και η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους.

Για να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας, ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ατομικό λογαριασμό EPSO. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν ακόμη ατομικό λογαριασμό EPSO θα πρέπει να δημιουργήσουν. Μόνο ένας λογαριασμός μπορεί να δημιουργηθεί για όλες τις αιτήσεις του/της υποψηφίου στην EPSO.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO (epso.europa.eu/el/job-opportunities/open-for-application) έως τις 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

Η ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με το proson μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας σε οποιαδήποτε από αυτές, με εξαίρεση την ενότητα «Αξιολογητής ταλέντου», η οποία πρέπει να συμπληρωθεί στην αγγλική γλώσσα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts