Προσλήψεις στον ΕΦΚΑ – Πότε θα γίνουν, ποιους αφορούν

Μετά από σχεδόν δέκα χρόνια χωρίς προσλήψεις ο ΕΦΚΑ δρομολογεί την ενίσχυση του εργατικού δυναμικού του, κάτι που το υφιστάμενο προσωπικό του φορέα αιτούνταν εδώ και πολύ καιρό.

Συνολικά στον ΕΦΚΑ απασχολούνται 7.000 άτομα, όταν οι οργανικές θέσεις του Ταμείου ανέρχονται σε 8.500.

Εντός του 2024 θα υπάρξει σημαντική ενίσχυση του ΕΦΚΑ με 690 νέες προσλήψεις προσωπικού, εκ των οποίων οι 540 μέσω ΑΣΕΠ και οι υπόλοιπες 150 μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ για την πρόσληψη άνεργων ηλικίας 55-74 ετών. Πρόκειται για αύξηση του προσωπικού κατά περίπου 10%, την ίδια στιγμή που παρατηρείται στον ΕΦΚΑ, σημαντική εκροή προσωπικού, λόγω συνταξιοδότησης.

Με τις νέες προσλήψεις θα καλυφθούν σημαντικές ανάγκες σε τμήματα συνταξιοδότησης, σε διοικητικές υπηρεσίες και τμήματα πληροφορικής. Αναμένεται να προσληφθεί προσωπικό με ειδικότητες όπως διοικητικού – οικονομικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ενώ αρκετές θέσεις θα καλυφθούν από στελέχη πληροφορικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts