ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας μερικής απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών.

Kατά των παρακάτω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στου ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς, μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει την επόμενη μέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 έως και Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνσης employee@cityoflorina.gr.

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts