Πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού στην Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

H Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, ανακοίνωσε την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης.

Υποβολή αιτήσεων  έως και την Παρασκευή 30.09.2022.

Αρμόδια υπάλληλος: κα Τσοκτουρίδου Παρθένα, 24630 52308

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts