Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΛΜ/ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Η ΔΕΛΜ/Κλάδος ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔEΛΜ/Κλάδο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V, που εδρεύει στο Νομό Κοζάνης.

Similar Posts