Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΔΛΚΔΜ) ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τριακοσίων (300) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στη Πτολεμαΐδα.

Υποβολή αιτήσεων από σήμερα Δευτέρα 04/09/2023 έως και την Τετάρτη 13/09/2023.

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Παράρτημα

Παράτημα χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts