Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Η Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ) ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων εξήντα (260) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας  που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε από σήμερα Πέμπτη 19.05.2022 και λήγει τη Δευτέρα 30.05.2022

Δείτε εδώ την προκήρυξη 

Για την αίτηση εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts