Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V

Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V ανακοίνωσε την πρόσληψη, προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V.

Υποβολή αιτήσεων έως και τις 09.11.2022ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ

Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Χονδροκώστας Αλέξανδρος (Τηλ: 2463115851, a.chondrokostas@dei.gr & Μασούρα Αλεξάνδρα (Τηλ: 2463115853, Al.masoura@dei.gr)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts