Πότε ο 2ος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ – Πάνω από 10.000 μόνιμες προσλήψεις το 2024

Εντός του 2025 αναμένεται να έρθει ο 2ος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ μέσω του οποίο θα γίνουν χιλιάδες νέες προσλήψεις στο δημόσιο.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών ο 2ος πανελλήνιος διαγωνισμός διεξάγεται εκτός απροόπτου κάθε δύο με τρία χρόνια.

Στη νέα τροπολογία η οποία κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ο Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αλλάζει δομή και θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν και οι απόφοιτοι λυκείου.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει η εγκύκλιος:

Μόνο για την κατηγορία Δ.Ε.:  Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μπορεί να είναι είτε πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), είτε δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. και βαθμολογείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.

Η νέα τροπολογία, η οποία αναμένεται να πάρει μπρος κατά την διεξαγωγή του 2ου διαγωνισμού, δίνει μεγάλες πιθανότητες διορισμού στους επιτυχόντες του 1ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού, όσον αφορά στις προκηρύξεις 3ΓΒ και 2ΓΒ.

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 40 – Δομή γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4765/2021, αναφέρει:

«Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί της δομής και του περιεχομένου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, η φράση «α) εξέταση γνώσεων, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας» αντικαθίσταται από τη φράση «α) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή β) εξέταση γνώσεων ή γ) συνδυασμό των περ. α) και β)».

Στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου με τον υπό σύσταση Σύλλογο Επιτυχόντων του Πρώτου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού 2Γ/2022 αναφέρθηκε ο προγραμματισμός των προσλήψεων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των προσλήψεων από το ΑΣΕΠ για το 2024, τονίζοντας ότι υπάρχουν 3.500 θέσεις για απόφοιτους ΠΕ και 1.500 θέσεις για απόφοιτους ΤΕ, αποκλειστικά για τους επιτυχόντες του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού.

Οι προκηρύξεις θα απευθύνονται σε Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό , απόφοιτους Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Επομένως αν στις 6.260 μόνιμες θέσεις εργασίας οι οποίες θα καλυφθούν το προσεχές φθινόπωρο προστεθούν και οι 5000 διορισμοί του 2024, τότε συνολικά θα φτάσουν τους 11.260 διορισμούς από τους συνολικά 14.875 επιτυχόντες του μεγάλου γραπτού διαγωνισμού.

Τέλος ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ ξεκαθάρισε ότι ο επόμενος μεγάλος γραπτός διαγωνισμός δεν θα πραγματοποιηθεί εντός του 2024.

Παράλληλα αναμένονται οι εξής διαγωνισμοί:

– Η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2023 αφορά την πλήρωση 141 θέσεων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στην οποία το Σάββατο 23 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις ορθοφωνίας.

– Η προκήρυξη 2ΓΒ/2023 που αφορά την πλήρωση 1.843 θέσεων στο δημόσιο.

Όσον αφορά τα προσωρινά αποτελέσματα της 3ΓΒ/2023 για τον διορισμό 4.276 υπαλλήλων ΠΕ, από τους επιτυχόντες του Πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, αυτά αναμένεται να βγουν τον Ιούλιο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts