Πώς θα κάνετε αυτασφάλιση στον ΕΦΚΑ, τι εισφορές θα πληρώνετε

Πολλοί εργαζόμενοι ψάχνουν την δυνατότητα αυτασφάλισης στον ΕΦΚΑ, συνεχίζοντας να πληρώνουν κατά μόνας τις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για αυτασφάλιση;

Εάν ήσασταν μισθωτός ασφαλισμένος θα υποβάλλετε την αίτηση στην Τοπική Διεύθυνση e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας σας.

Εάν ήσασταν μη μισθωτός ασφαλισμένος (ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος , αγρότης) θα υποβάλλετε την αίτηση μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Προαιρετική Συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών».

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συνεχίσω προαιρετικά την ασφάλιση μου στον ΕΦΚΑ;

Προκειμένου να συνεχίσετε την ασφάλισή σας προαιρετικά θα πρέπει αθροιστικά να πληροίτε τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • να έχετε διακόψει την υποχρεωτική ασφάλισή σας στον ΕΦΚΑ
  • εφόσον η αίτηση υποβάλλεται εντός έτους από την τελευταία ασφάλιση, αρκούν 5 έτη ασφάλισης (1.500 ημέρες) εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος (300 ημέρες) εντός της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτούνται απαιτείται να έχετε πραγματοποιήσει 10 έτη στην υποχρεωτική ασφάλιση (3.000 ημέρες)
  • να κριθείτε ικανός για εργασία σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
  • να μην οφείλετε ασφαλιστικές εισφορές υποχρεωτικής ασφάλισης ή σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών αυτές να έχουν ρυθμιστεί

Για ποιους κλάδους μπορώ να συνεχίσω την ασφάλισή μου προαιρετικά;

Με την υποβολή της αίτησης επιλέγετε τους Κλάδους (Σύνταξη ή/ και Περίθαλψη) που θέλετε να συνεχίσετε.

Τι εισφορές θα πληρώνω για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής μου;

Από 1.1.2017-31.12.2019 οι μη μισθωτοί καταβάλλουν το ποσοστό εισφοράς που προβλέπεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 του άρθρου 39 και παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/2016, όπως αυτό ισχύει για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης.

Το ποσοστό εισφορών για τον Κλάδο Σύνταξης ανέρχεται σε 20% και για τον Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης σε 6,95% (επιμεριζόμενο σε 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα).

Το ως άνω ποσοστό εισφοράς αφορά και τον π. ΟΓΑ, χωρίς να ακολουθείται το μεταβατικό στάδιο έως 1/1/2022.

Ως βάση υπολογισμού εισφορών μη μισθωτών για χρόνο ασφάλισης που ανατρέχει πριν την 1/1/2017 λαμβάνεται η ελάχιστη μηνιαία βάση κατά περίπτωση.

Για αιτήματα υποβληθέντα από 1.1.2020, αναμένονται σχετικες οδηγίες.

Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη στο ύψος – ποσοστό που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts