Προλήψεις είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στην Π.Ε. Φλώρινας

Η περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με διάρκεια από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και με ημερομηνία λήξης την 08-09-2022 για την κάλυψη των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας των συνεπειών από τον σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινα.

Πατήστε εδώ για την Ανακοίνωση

Πατήστε εδώ για την Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση

Η υποβολή των αιτήσεων είναι από σήμερα 24-02-2022 έως και 28-02-2022.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts