ΣΣΕ για τα μη κύρια τουριστικά καταλύματα όλης της χώρας για τα έτη 2022 και 2023

Υπογράφηκε η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα όλης της χώρας. Έχει ισχύ από 1/1/2022 έως 31/12/2023 και προβλέπει αύξηση των βασικών μισθών κατά 3% από 1/1/2022 και 4% από 1/1/2023.

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Μάγειρας Α΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Σερβιτόρος, Μπάρμαν ή Μπαρμπέιντ, Μάγειρας Β΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βοηθός σερβιτόρου, Μάγειρας Γ΄, Καμαριέρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Λαντζέρης.

 


Βασικοί μηνιαίοι μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με την από 04/12/2020 ΚΣΣΕ (Π.Κ.12/28.12.2020) διαμορφώνονται ως εξής:

Από 01/01/2022 Από 01/01/2023
Α΄ Κατηγορία Β.Μ. 794,13 ΕΥΡΩ Α΄ Κατηγορία Β.Μ. 825,89 ΕΥΡΩ
Β΄ Κατηγορία Β.Μ. 773,53 ΕΥΡΩ Β΄ Κατηγορία Β.Μ. 804,47 ΕΥΡΩ
Γ΄ Κατηγορία Β.Μ. 752,93 ΕΥΡΩ Γ΄ Κατηγορία Β.Μ. 783,04 ΕΥΡΩ
Δ΄ Κατηγορία Β.Μ. 734,39 ΕΥΡΩ Δ΄ Κατηγορία Β.Μ. 763,76 ΕΥΡΩ

 

Δείτε την ΣΣΕ εδώ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts