Τα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στα δικαστήρια

Δημοσιεύθηκαν στην Εθνική Σχολή Λειτουργών οι πίνακες για τις μόνιμες προσλήψεις υπαλλήλων στα δικαστήρια, μέσω ΑΣΕΠ, στα πλαίσια εξετάσεων του ‘Α Εισαγωγικού Διαγωνισμού 2023.

 

Στις λίστες για τις 311 μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω γραπτού διαγωνισμού περιλαμβάνονται οι δεκτοί και αποκλειόμενοι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α)Πίνακας Υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

ΔΕΚΤΟΙ – κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ – κατεβάστε εδώ

Β)Πίνακας Υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

ΔΕΚΤΟΙ – κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ – κατεβάστε εδώ

Γ)Πίνακας Υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)

ΔΕΚΤΟΙ – κατεβάστε εδώ

ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ – κατεβάστε εδώ

Το νέο μόνιμο προσωπικό θα διοριστεί στους ακόλουθους φορείς:

  • Συμβούλιο της Επικρατείας
  • Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια
  • Εισαγγελίες
  • Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts