Τελευταία ευκαιρία σήμερα για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο

Έως σήμερα στις 18:00 το απόγευμα έχουν διορία οι επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ να κάνουν την αίτησή τους για τις 4.276 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο που θα πραγματοποιηθούν σε 107 φορείς.

Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση συνολικά 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου.

Είναι η δεύτερη φορά που το ΑΣΕΠ έδωσε παράταση στην εν λόγω προκήρυξη καθώς  κρίθηκε αναγκαία λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής των υποψηφίων.

Η κατανομή των θέσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts