Τηλεργασία: Εσείς ρωτάτε – Εμείς απαντάμε

Εξαιτίας της πληθώρας ερωτημάτων που λαμβάνει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας προβαίνουμε σε διευκρινήσεις για το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας.

ΕΡ 1: Η τηλεργασία ισχύει ακόμη ή ήταν ένα μέτρο που εφαρμόστηκε κατ’εξαίρεση την περίοδο της πανδημίας;

ΑΠ: Όχι η τηλεργασία δεν έχει καταργηθεί.  Η  τηλεργασία ως τρόπος παροχής εργασίας  ισχύει και μάλιστα ρυθμίζεται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 67, Ν.4808/2021.

ΕΡ2: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις της τηλεργασίας;

ΑΠ:  Πρέπει αφενός αυτό να το επιτρέπει η φύση της παρεχόμενης εργασίας δηλαδή να μπορεί αυτή να παρασχεθεί  όχι μόνο στις εγκαταστάσεις του εργοδότη αλλά και αλλού και αφετέρου η συναίνεση του εργοδότη. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που η τηλεργασία είναι υποχρεωτική, μπορεί να εφαρμοστεί μονομερώς είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργαζόμενο όταν: α) μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο χρόνο διαρκούν αυτοί (περίπτωση πανδημίας) και  β) μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός.

ΕΡ3: Πώς θα αποδείξω στον εργοδότη μου ότι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζω δικαιολογούν την τηλεργασία;

ΑΠ: Μπορείτε  να επικαλεστείτε τις διατάξεις της ΚΥΑ η οποία καθορίζει τις παθήσεις, τα νοσήματα ή τις αναπηρίες του εργαζόμενου, που μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο της υγείας σας, καθώς και τα δικαιολογητικά, τους αρμόδιους φορείς και τη διαδικασία για την τεκμηρίωση του κινδύνου αυτού (Αποφ.105583, ΦΕΚ Β΄ ,Αρ.Φύλλου 5747, 9/11/2022)

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από 1/1/2023.

ΕΡ4: Με την τηλεργασία διατηρώ όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματά μου (μισθός, ωράριο κτλ);

ΑΠ: Η μετάβαση στην τηλεργασία από μόνη της δε θίγει το καθεστώς απασχόλησης σας ως τηλεργαζόμενου, μεταβάλλει μόνο τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εργασία.

ΕΡ5:  Όταν τηλεργάζομαι θα πρέπει να είμαι συνεχώς διαθέσιμος? Πώς διασφαλίζεται η τήρηση του νόμιμου ωραρίου μου;

ΑΠ: Όταν τηλεργάζεστε δεν θα πρέπει να είστε συνεχώς διαθέσιμος γιατί υπάρχει νομοθετικά κατοχυρωμένο πλέον το δικαίωμα αποσύνδεσης. Έχετε το δικαίωμα να απέχετε πλήρως από την παροχή της εργασίας σας και ιδίως να μην επικοινωνείτε ψηφιακά και να μην απαντάτε σε τηλεφωνήματα, μηνύματα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και φυσικά κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών σας.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι, μετά τη λήξη του ωραρίου σας, θα πρέπει να υπάρχει αποχή από κάθε εργασιακή δραστηριότητα για 11 συνεχόμενες ώρες, όπως επιτάσσει το άρθρο 3 της Οδηγίας 2003/88/ΕΕ. Οποιαδήποτε όχληση από τον εργοδότη σας κατά το χρόνο αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διακόπτει την ανάπαυσή σας με αποτέλεσμα το 11ωρο υποχρεωτικής ανάπαυσης να ξεκινά εκ νέου μετά τη διακοπή.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts