«Το αλφαβητάρι του ταξιδιώτη» από την ΕΕΚΕ – Διαμονή σε ξενοδοχεία

Υποχρεώσεις ξενοδόχου

Ο ξενοδόχος ή ιδιοκτήτης του εκάστοτε τουριστικού καταλύματος, υποχρεούται:

  • να διαθέτει τα κενά δωμάτια σε οποιονδήποτε πελάτη,
  • να παρέχει όλες τις ανέσεις και υπηρεσίες που διαφημίζει (π.χ. πισίνα, αθλητικές δραστηριότητες, internet, κλιματισμό, χώρο στάθμευσης κλπ),
  • να σας απαντά εντός 3 ημερών, για την αποδοχή ή όχι της κράτησης,

να αναρτά σε κάθε δωμάτιο, πινακίδα θεωρημένη από την Αστυνομία, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι τιμές (τιμή δωματίου, προσαυξήσεις, τιμή πρωινού και γεύματος), ώστε να γνωρίζετε με ακρίβεια πόσο θα στοιχίσει η διαμονή σας

Προκαταβολή

Σε περίπτωση που πραγματοποιείτε κράτηση για διαμονή σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο, υποχρεούστε να καταβάλετε προκαταβολή, εφόσον σας ζητηθεί από τον ξενοδόχο, η οποία δε θα πρέπει:

  • να ξεπερνά το 25% του συνολικού κόστους διαμονής,
  • να είναι μικρότερη από το μίσθωμα μιας ημέρας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε περίπτωση που ακυρώσετε την κράτηση, τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, δικαιούστε την επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής.

Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, κρίσιμο είναι το χρονικό σημείο, στο οποίο αποφασίζετε να προβείτε στην ακύρωση. Συγκεκριμένα, αν ακυρώσετε την κράτηση:

  • τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, δεν έχετε οικονομική επιβάρυνση, και επιπρόσθετα, δικαιούστε την επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής,

σε διάστημα συντομότερο από 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, θα πρέπει να καταβάλετε το μισό του συνολικού ποσού που θα καταβάλατε, αν δεν είχατε προβεί στην ακύρωση.

Αδυναμία παροχής της υπηρεσίας

Εάν ο ξενοδόχος, αδυνατεί να διαθέσει το δωμάτιο το οποίο έχετε συμφωνήσει, τότε υποχρεούται να εξασφαλίσει τη διαμονή σας, σε άλλο κατάλυμα:

  • της ίδιας τουλάχιστον κατηγορίας,
  • στην ίδια πόλη,
  • με τις ίδιες τουλάχιστον παροχές, τις οποίες διαφήμιζε για το αρχικό κατάλυμα και για τις οποίες είχατε συμφωνήσει.

Ευθύνη για κλοπή

Σε περίπτωση κλοπής προσωπικών σας αντικειμένων από το δωμάτιο, ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, δε φέρει ευθύνη, εκτός αν πρόκειται για πολύτιμα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα και χρήματα που του έχετε παραδώσει, και για τα οποία έχετε λάβει σχετική απόδειξη. Για τα υπόλοιπα αντικείμενα που έχετε μαζί σας, ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, αν η ζημιά ή η απώλεια, οφείλεται σε δική σας αµέλεια. Επίσης δε φέρει ευθύνη, αν η βλάβη ή η απώλεια, οφείλεται σε ανωτέρα βία (σεισµός, πυρκαγιά κλπ) ή στη φύση του πράγματος

Κατοικίδια ζώα

Απαγορεύεται η φιλοξενία των κατοικίδιων ζώων σας, κατά τη διαμονή στο ξενοδοχείο ή στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο, εκτός αν υπάρχει ειδικός χώρος για τη φιλοξενία τους.

Παρ’ όλα αυτά, στα ξενοδοχειακά καταλύματα, επιτρέπεται η φιλοξενία κατοικίδιων ζώων, εφόσον το επιτρέπει η ίδια η επιχείρηση, η οποία θέτει και τους κανόνες της φιλοξενίας. Θα ήταν επομένως προτιμότερο, στην περίπτωση που έχετε κάποιο κατοικίδιο ζώο, το οποίο επιθυμείτε να διαμείνει μαζί σας, να επικοινωνήσετε και να μάθετε πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της συγκεκριμένης επιχείρησης, πριν πραγματοποιήσετε κράτηση.

ΕΕΚΕ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Portrait of receptionist at desk in lobby

Similar Posts