«Το αλφαβητάρι του ταξιδιώτη» από την ΕΕΚΕ – Ταξίδι με ταξί

Υποχρεώσεις οδηγού

Ο οδηγός ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • έχει τις πινακίδες με τις επιγραφές ΕΛΕΥΘΕΡΟ και ΤΑΞΙ (ή ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ) σβηστές, όταν το αυτοκίνητο είναι μισθωμένο και φωτεινές, όταν δεν είναι μισθωμένο, κατά τη διάρκεια της νύχτας,
 • θέτει σε λειτουργία το ταξίμετρο αμέσως μόλις επιβιβαστείτε,
 • συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του επιβάτη, ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό,
 • διακόπτει τη λειτουργία του ταξίμετρου, όταν σταματά για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο ίδιος,
 • μην επιβιβάζει άλλο άτομο ενώ σας μεταφέρει στον προορισμό σας (πολλαπλή μίσθωση),
 • μην κάνει επιλογή επιβατών,
 • πραγματοποιεί μίσθωση υποχρεωτικά, σύμφωνα με την σειρά αναμονής αυτοκινήτων και επιβατών, όταν τοταξί βρίσκεται σε ειδικά επιλεγμένο χώρο (πιάτσα),
 • επιβιβάζει κατά προτεραιότητα τυφλούς, ανάπηρους επιβάτες ή έγκυες, αν υπάρχουν μεταξύ των αναμενόντων επιβατών,
 • είναι ευπρεπής στην εμφάνιση και τη συμπεριφορά,
 • τοποθετεί τις αποσκευές σας από το πεζοδρόμιο στο όχημα και το αντίστροφο,
 • εκδίδει νόμιμο παραστατικό (απόδειξη).

Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης ταξί, έχει την υποχρέωση να:

 • διατηρεί το όχημά του σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς,
 • αναρτά σε εμφανές μέρος του οχήματος τα στοιχεία του οδηγού, καθώς και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, τα τιμολόγια που ισχύουν, σε ελληνική και αγγλική γλώσσα και την ειδική άδεια του οδηγού,
 • διαθέτει ταξίμετρο σε εμφανές σημείο του οχήματος,
 • ελέγχει την ακριβή λειτουργία του ταξίμετρου και μεριμνά αμέσως για την επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης,
 • διατηρεί καθαρό το όχημά του τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Τιμολόγιο

Το τιμολόγιο των αυτοκινήτων ταξί περιλαμβάνει τα εξής:

α) το δικαίωμα εκκίνησης – σημαία (ευρώ ανά μίσθωση),

β) το κόμιστρο διαδρομής (ευρώ ανά χιλιόμετρο),

γ) την αποζημίωση αναμονής,

δ) την ελάχιστη αποζημίωση,

ε) ειδικές επιβαρύνσεις (για μεταφερόμενα αντικείμενα, ειδικό τέλος νυκτερινής εξυπηρέτησης, ειδικό τέλος εκκίνησης από σταθμούς). Συγκεκριμένα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Τιμή εκκίνησης (πτώση σημαίας) → 1,30 ευρώ
 • Διαδρομή εντός περιμετρικής ζώνης (οικιστικός ιστός πόλεων) → 0,74 ευρώ/χλμ,
 • Ειδικό τιμολόγιο (διπλή ταρίφα), για διαδρομή εκτός περιμετρικής ζώνης (εκτός οικιστικού ιστού πόλεων/ κωμοπόλεων, όπου δεν υπάρχει επιβατική κίνηση) ή για ώρες 00.00-05.00 → 1,30 ευρώ/χλμ,
 • Χρονοχρέωση ανά ώρα (για όσο χρόνο το ταξί παραμένει σταματημένο υποχρεωτικά ή καθ’ υπόδειξη του πελάτη) → 11,90 ευρώ/ ώρα,
 • Ελάχιστη αποζημίωση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη → 3,47ευρώ,
 • Ελάχιστη αποζημίωση στην Περιφέρεια → 3,72 ευρώ
 • Από το Αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας & το αντίστροφο → 38,00 ευρώ
 • Από το Αεροδρόμιο στο κέντρο Αθήνας και το αντίστροφο, για ώρες 00:00-05:00 → 54,00 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς το Αεροδρόμιο της Αθήνας → 4,22 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς το Αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης → 3,47 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από και προς τα Αεροδρόμια της Περιφέρειας → 2,85 ευρώ,
 • Επιπλέον χρέωση από λιμάνια, σιδ. σταθμούς, σταθμούς υπερ/κών λεωφορείων → 1,18 ευρώ,
 • Επιβάρυνση για κάθε αποσκευή άνω των 10 κιλών → 0,43 ευρώ,
 • Ραδιοταξί → επιπλέον επιβάρυνση 0 έως 6,20 ευρώ

ΕΕΚΕ – ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Similar Posts