Το γλωσσάρι για όλες τις προκηρύξεις – Οσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις και την αποφυγή λαθών

Το ΑΣΕΠ για την πληρέστερη κατανόηση των βασικών όρων που περιλαμβάνουν οι προκηρύξεις που εκδίδονται από το ΑΣΕΠ, δημιούργησε το Γλωσσάρι Προκηρύξεων.

Το Γλωσσάρι απευθύνεται κυρίως σε υποψήφιους που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις εν γένει διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει λήμματα με τους ορισμούς τους διατυπωμένους κατά το δυνατό σε απλή γλώσσα.

Το Γλωσσάρι βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ενημερωτική Πύλη   Αρχικό Μενού   Βοήθεια  Γλωσσάρι, τόσο σε μορφή αλφαβητικού καταλόγου για εύκολη αναζήτηση των επιθυμητών όρων όσο και σε μορφή αρχείου pdf με το σύνολο των λημμάτων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts