Το πρόγραμμα των ψυχομετρικών εξετάσεων για τις προσλήψεις στις φυλακές

Στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 6Κ/2018 (ΦΕΚ 17/22-05-2018 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και προκειμένου να καλυφθούν με αναπλήρωση θέσεις των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι που πέτυχαν στις αθλητικές δοκιμασίες που διεξήχθησαν στις 24 & 25 Φεβρουαρίου 2024 και περιλαμβάνονται στον «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΦΕΒ 2024», καλούνται διαδοχικά ανά ομάδες, να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική (ψυχομετρική) δοκιμασία (τεστ).

Οι ημερομηνίες εξέτασης για τις καλούμενες ομάδες υποψηφίων είναι οι ακόλουθες:

 • 1η ομάδα, Τρίτη 14 Μαΐου 2024,
 • 2η ομάδα, Πέμπτη 16 Μαΐου 2024,
 • 3η ομάδα, Παρασκευή 17 Μαΐου 2024,
 • 4η ομάδα, Τρίτη 21 Μαΐου 2024,
 • 5η ομάδα, Πέμπτη 23 Μαΐου 2024
 • 6η ομάδα, Παρασκευή 24 Μαΐου 2024
 • 7η ομάδα, Τρίτη 28 Μαΐου 2024
 • 8η ομάδα, Πέμπτη 30 Μαΐου 2024
 • 9η ομάδα, Παρασκευή 31 Μαΐου 2024
 • 10η ομάδα, Τρίτη 4 Ιουνίου 2024
 • 11η ομάδα, Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024
 • 12η ομάδα, Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024

σύμφωνα με τον συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟ 14/05/24 ΕΩΣ 07/06/24».

Η ψυχοτεχνική δοκιμασία, η οποία συνίσταται στη χορήγηση ψυχομετρικών εργαλείων και στη διενέργεια ατομικής κλινικής αξιολόγησης, θα διεξαχθεί στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.), Λεωφόρος Παναγιώτη Κανελλοπούλου 3, 11525 Παπάγου (εντός 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας), πλησίον στάσης μετρό Κατεχάκη(βλ. συνημμένο χάρτη). Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

H ψυχοτεχνική δοκιμασία θα ξεκινήσει στις 07:30 και αναμένεται να ολοκληρωθεί, για το σύνολο των καλούμενων ανά ημέρα υποψηφίων, περίπου στις 17:00. Οι υποψήφιοι που συμπεριλαμβάνονται στις ως άνω καλούμενες ομάδες υποχρεούνται να προσέλθουν στο Κ.Α.Ι. το αργότερο έως τις 07:00 το πρωί, προκειμένου να ολοκληρωθεί έγκαιρα ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας τους τόσο στην κεντρική πύλη όσο και στον χώρο του Κ.Α.Ι.. Οι υποψήφιοι, προσερχόμενοι στην κεντρική πύλη του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, πρέπει να αναζητήσουν τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Α.Σ.Ε.Π., που θα βρίσκεται εκεί από τις 06:45, προκειμένου να τους καθοδηγήσει.

Για τον απαιτούμενο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.), καθώς και φωτοτυπία του αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας που θα προσκομίσουν.

Οι υποψήφιοι πρέπει, επίσης, να έχουν μαζί τους δύο (2) στυλό διαρκείας μπλε χρώματος, δύο (2) μολύβια, γομολάστιχα, ξύστρα και, αν επιθυμούν, νερό ή/και χυμό φρούτων ή/και κάτι φαγώσιμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας τα κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι απενεργοποιημένα.

Όποιος υποψήφιος κριθεί αρνητικά κατά την ψυχοτεχνική δοκιμασία ή δεν παρουσιαστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα, αποκλείεται από τη διαδικασία.

Ενστάσεις κατά της ψυχοτεχνικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Α.Σ.Ε.Π. στα τηλέφωνα της Γραμματείας της Επιτροπής: 213 13 19 324 και 213 13 19 425 και στα email: s.xatzopoulou@asep.gr και  e.angelopoulou@asep.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts