Υποχρεωτική για όλους η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων

Με την 59438/22-6-2022 ΦΕΚ Β’ 3354/29-6-2022 απόφαση του υπουργού εργασίας κηρύχθηκε υποχρεωτική η ΣΣΕ των επισιτιστικών καταστημάτων όλης της χώρας για το 2021-2023

Συνεπώς η ΣΣΕ είναι υποχρεωτική, όχι μόνο για τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους στον κλάδο σε όλη τη χώρα. Οι αλλαγές στους μισθούς των εργαζομένων από 29/6/2022 θα πρέπει να δηλωθούν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε4 – τροποποιητικός πίνακας αποδοχών. Επίσης θα πρέπει να τροποποιηθούν τα ωράρια των εργαζομένων σύμφωνα με τους όρους της ΣΣΕ.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts