1Γ/2015: Επιλαχόντες Προκήρυξης

Προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) από τον πίνακα επιλαχόντων της προκήρυξης 1Γ/2015 (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με την από 4 Αυγούστου 2022 Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, καλούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα να λάβουν μέρος στο Γ’ στάδιο «Εξέταση Ορθοφωνίας».

Η εξέταση θα διεξαχθεί το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, στα γραφεία του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι-Αθήνα).

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ακριβή ώρα προσέλευσης  και εξέτασής τους εξατομικευμένα, τόσο τηλεφωνικώς όσο και  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Την ημέρα της εξέτασης οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο παραστατικό της ταυτοπροσωπίας τους που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία, καθώς δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στην εξέταση σε υποψηφίους, των οποίων η ταυτότητα δεν μπορεί να διαπιστωθεί. Επισημαίνεται ότι, εν προκειμένω, δεν δύναται να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 περί ταυτοποίησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application), δεδομένου ότι, για λόγους διασφάλισης της αδιάβλητης διεξαγωγής της διαδικασίας, τα κινητά τηλέφωνα των υποψηφίων πρέπει να είναι απενεργοποιημένα κατά την είσοδό τους, τόσο στο κτήριο του ΑΣΕΠ όσο και στις αίθουσες εξέτασης.

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέλθουν τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης της εξέτασής τους, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν επιτυχώς συμμετάσχει σε προηγούμενη εξέταση ορθοφωνίας, δεν απαιτείται να εξετασθούν εκ νέου.

Αλφαβητικός Πίνακας Υποψηφίων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts