1ΔΑ/2023: Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων ΠΕ και ΤΕ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση  της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ της Προκήρυξης 1ΔΑ/2023 (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ) που αφορά στην πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατό (100) θέσεων μόνιμου προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152) και τα κριτήρια του άρθρου 29 του ν.4765/2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

– ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ

– ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Α.Μ.)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά μόνο με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts