1ΔΑ/2023 : Πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, το Πρόγραμμα και η διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση τριάντα (30) οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Δικαστικής Αστυνομίας, εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας και τετρακοσίων (400) οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts