1ΔΑ/2023 : Πρόγραμμα και η διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, το Πρόγραμμα και η διαδικασία διενέργειας υγειονομικών εξετάσεων και αθλητικών και ψυχομετρικών δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΤΕ και ΠΕ για την αριθ. 1ΔΑ/2023 προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) οργανικών θέσεων του κλάδου ΤΕ Δικαστικής Αστυνομίας του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152). 

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων – δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων – δοκιμασιών (υποομάδες Α15 Β15 Γ15 Δ15) πατήστε εδώ
Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ
Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

Για το πρόγραμμα και διαδικασία διενέργειας εξετάσεων – δοκιμασιών των υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ πατήστε εδώ
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων – δοκιμασιών (υποομάδες Α15 Β15 Γ15 Δ15) πατήστε εδώ
Για το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης υποψηφίου πατήστε εδώ
Για τον Οδηγό εύρεσης Αριθμού Μητρώου (ΑΜ) Υποψηφίου πατήστε εδώ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

 

Similar Posts