1ΔΑ/2023: 3η Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών ΤΕ

Γνωστοποιείται ότι αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice.gr) και του ΑΣΕΠ, η Ανακοίνωση- 3η Πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, από τους υποψηφίους, της κατηγορίας ΤΕ της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν.5049/2023 (Α΄152).

 

– ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – 3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

– ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ,  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

– ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

– ΟΔΗΓΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Α.Μ.)

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΦ

Similar Posts